TỦ ĐIỆN

TỦ ĐIỆN

Tên Sản phẩm: TDI 01 1700-Tủ điện INOX ngoài trời 4 đồng hồ

Mô Tả:

Vỏ tủ điện trung thế đặt ngoài trời loại 1.7m


Giá: 0 VNĐ


TDI 01 1700-Tủ điện INOX ngoài trời 4 đồng hồ

Tên Sản phẩm: TDI 02- Tủ điện trung thế INOX ngoài trời

Mô Tả:

Tủ điện trung thế INOX 304 xước đặt ngoài trời...


Giá: 0 VNĐ


TDI 02- Tủ điện trung thế INOX ngoài trời

Tên Sản phẩm: TDI 03-Tủ điện INOX ngoài trời loại nhỏ

Mô Tả:

Tủ INOX dùng ngoài trời, chống ăn mòn


Giá: 0 VNĐ


TDI 03-Tủ điện INOX ngoài trời loại nhỏ

Tên Sản phẩm: TDT 01-Tủ điện Đ/K đóng ngắt dây chuyền

Mô Tả:

Tủ điều khiển đóng ngắt dây chuyền sản xuất ổ trục trong nhà máy Nhật Bản


Giá: 0 VNĐ


TDT 01-Tủ điện Đ/K đóng ngắt dây chuyền

Tên Sản phẩm: TDT 02-Tủ điện chuyên dụng

Mô Tả:

Tủ điện điểu khiển dùng trong nhà máy, xí nghiệp...


Giá: 0 VNĐ


TDT 02-Tủ điện chuyên dụng

Tên Sản phẩm: TDT 03-Tủ điện chuyên dụng

Mô Tả:

Tủ điện điều khiển dùng trong nhà máy, xí nghiệp...


Giá: 0 VNĐ


TDT 03-Tủ điện chuyên dụng

Tên Sản phẩm: TDT 04-Tủ điện trung thế

Mô Tả:

Tủ điện trung thế trong các trạm phát điện, trạm phân phối điện của các cty điện lực, khu công nghiệp....


Giá: 0 VNĐ


TDT 04-Tủ điện trung thế

Dự Án Đã Thi Công


Khách Hàng Tiêu Biểu

MENU