VỎ MÁY

VỎ MÁY

Tên Sản phẩm: VM 01-Vỏ máy phun cát công suất lớn

Mô Tả:

Máy phun cát làm sạch bề mặt kim loại trước khi xử lý bề như sơn, mạ...


Giá: 0 VNĐ


VM 01-Vỏ máy phun cát công suất lớn

Tên Sản phẩm: VM 02-Vỏ máy phun cát công suất nhỏ

Mô Tả:

Vỏ máy phun cát làm sạch cho kim loại trước khi sơn...


Giá: 0 VNĐ


VM 02-Vỏ máy phun cát công suất nhỏ

Tên Sản phẩm: VM 03-Vỏ máy biến áp

Mô Tả:

Vỏ máy biến áp trung gian


Giá: 0 VNĐ


VM 03-Vỏ máy biến áp

Tên Sản phẩm: VM 04-Vỏ máy gia công CNC

Mô Tả:

Vỏ máy gia công CNC cho nhà máy của Nhật Bản


Giá: 0 VNĐ


VM 04-Vỏ máy gia công CNC

Dự Án Đã Thi Công


Khách Hàng Tiêu Biểu

MENU